Onze diensten

Plafometal stelt een studiebureau tot uw beschikking bestaande uit deskundigen die u gedurende het hele project zullen begeleiden.
Door hun knowhow en ervaring ten dienste van uw ideeën te stellen, zullen zij u helpen om metalen plafonds op maat te ontwerpen, ontwikkelen en installeren volgens uw behoeften.

1. Ontwerp

Definitie van het project met de opdrachtgever
Een bouwplaats wordt doorgaans geleid door een opdrachtgever die welbepaalde prerogatieven heeft bij het besturen van zijn project.
Hij werkt met een team van "opdrachtgevers" (een geluidsexpert, een architect en een econoom), die hem allen kunnen adviseren in de verschillende fasen van de bouw.
Plafometal is er van bij de eerste fase bij betrokken door samenwerking met het team van de opdrachtgever om de nauwkeurige behoeften te bepalen en het project in de meest relevante richting te sturen.

Van in deze eerste contactfase wordt het Back Office-team belast met het doorgeven van de aanvraag van de opdrachtgever aan onze Sales Manager.
Beide teams verdelen het werk onder elkaar: de Sales Manager is verantwoordelijk voor het deel "Project", terwijl het Back Office zich samen met het Studiebureau zal bezighouden met de "Uitvoering".

Verzamelen van informatie
Hier bestaat de doelstelling van het Projectteam erin zoveel mogelijk informatie over de bouw en de verschillende fasen van het project te verzamelen: over het gebouw, de eisen betreffende de wettelijk voorgeschreven prestaties, het tijdschema voor de uitvoering van het project…
De informatie zal dan naar het Uitvoeringsteam worden verstuurd.

2. Offerteaanvraag

Opening van het studiedossier
Met al deze informatie zal ons Uitvoeringsteam dan aan de slag gaan om oplossingen op maat voor te stellen, aangepast aan de behoeften van het project.
Ons studiebureau zal met name de verklarende plannen opstellen, hulp aanbieden bij het ontwerp, de haalbaarheid van het project valideren…
Ons Rekenbureau zal dan worden belast met het berekenen van de prijsaanvragen van de niet-standaardproducten.

Door een aangepaste oplossing te bieden die aangepast is aan de techniciteit van de bouwplaats in samenwerking met de architect, neemt Plafometal deel aan de opstelling van het Bestek Bijzondere Technische Bepalingen van de opdrachtgever (BBTB).

De selectie van de actoren op de bouwplaats
De opdrachtgever schrijft dan een offerteaanvraag uit om een hoofdaannemer te vinden, die belast is met de besturing en installatie van het project dankzij het BBTB.

Daarna wordt een tweede offerteaanvraag uitgeschreven, ditmaal door de hoofdaannemer om de actoren voor de verschillende percelen van het BBTB te selecteren: bijvoorbeeld muren, plafonds of vloeren.
Plafometal stelt in deze fase aan de geselecteerde ondernemingen een breed gamma aan technische oplossingen van metalen plafonds voor.

3. Plaatsing

Dagelijkse begeleiding
Regelmatige vergaderingen worden georganiseerd met de klant.
Onze Project- en Uitvoeringsteams werken samen om hem te begeleiden bij het opstellen van een bestelling die aan zijn vereisten voldoet (zoals termijnen en verpakking).
De Verkoopdirecteur keurt dan de elementen van het project goed. Daarbij staat de Sales Manager gedurende het hele project ter beschikking van de klant.

Verwerking en verzending van de bestelling
Plafometal voert de bestellingen van de klanten optimaal en snel uit dankzij een gecontroleerde en veilige bestelprocedure.

Zodra het project concreet wordt en de bestelling klaar is, wordt ze door het Uitvoeringsteam verwerkt volgens het type product. Gelijklopend daarmee wordt een interne vergadering georganiseerd om de fabricage van de producten en hun verzending te coördineren.
Het bedrijf biedt dan hulp aan de installateurs bij het installeren van de metalen plafonds op de bouwplaats.

4. Opvolging en beoordeling op lange termijn

Plafometal biedt in zijn begeleiding twee soorten opvolging aan:

Extern: met een alarmpunten en vroegtijdige afsluiting door de Sales Manager, met als doel het opstellen van een duidelijke retroplanning (reverse scheduling) van het project.

Intern: met controle van de hoeveelheden van de bestellingen, de naleving van de planning en een globale coördinatie van de verschillende fasen van het project.

Aan het einde van het project organiseert het Back Office een afsluitingsvergadering voor het opmaken van een balans.