Het milieu en het verlaagde plafond

BINNENLUCHTKWALITEIT: EEN GROTE UITDAGING

Wij brengen het grootste deel van onze tijd binnen in de gebouwen door. De kwaliteit van de lucht die wij inademen heeft een rechtstreekse impact op de kwaliteit van het leven en de gezondheid van de bewoners, vooral bij risicogroepen zoals kinderen en ouderen.
Gezonde lucht voorkomt de ontwikkeling van chronische ziekten.

Om een controle van de kwaliteit van de binnenlucht mogelijk te maken moeten de bouw en decoratieproducten dan ook voorzien zijn van een etiket met de eenvoudige en leesbare vermelding van hun emissieniveau inzake vluchtige organische stoffen (VOS)*.

Het emissieniveau van het product wordt vermeld door middel van een klasse gaande van A+ (zeer geringe emissies) tot C (zware emissies), volgens het reeds gebruikte principe voor huishoudtoestellen of voertuigen. De metalen plafondoplossingen van Plafometal krijgen met of zonder akoestisch vlies op de achterkant van de panelen het hoogste gezondheidslabel A+.

*De meegedeelde waarden kunnen evolueren afhankelijk van de aanvullende tests. De gebruiker dient de geldende waarden na te gaan alvorens het product te gebruiken.

BINNENLUCHTKWALITEIT MET PLAFOMETAL

De emissietests worden volgens de normen uitgevoerd:

 • ISO 16000-9 (emissietestkamer) met een analyse van formaldehyde ISO 16000-3
 • VOS (Vluchtige Organische Stoffen) ISO 16000-6.

Om te voldoen aan de norm EN 13964 Bijlage E worden de plafonds van Plafometal getest. Ze hebben de classificatie E 1 (best mogelijke klasse voor uitstoot van formaldehyde) behaald.

 

CE-MARKERING

We beschikken over een CE-markering voor ons verlaagd plafond, namelijk:

 • Een vrijbrief voor vrij verkeer binnen de Europese Unie.
 • Een verplichting tot conformiteit met de eisen van de norm EN 13964 (productnorm verlaagd plafond)

In Europa moet vanaf 1 juli 2013 voor bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen of waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven, verplicht een prestatieverklaring worden opgesteld (DOP). De DOP's van onze producten kunnen worden gedownload via de rubriek « Advies en documentatie ».

 

ANALYSE VAN DE LEVENSCYCLUS (ACV)

LEVENSCYCLUS VAN HET GEBOUW

Rekening houdend met de levenscyclus bestaat de ACV erin alle inkomende en uitgaande stromen (materialen, energie...) van het gebouw te onderzoeken om de milieueffecten ervan te analyseren.
Aan de hand daarvan kan het gebruik van energie en grondstoffen, de emissies in de lucht en in het water en de productie van afval op een objectieve wijze worden gekwantificeerd.

ACV van een product

Fiche met milieu- en gezondheidsgegevens (FDES)

Een FDES wordt gekenmerkt door 3 elementen

De resultaten van de ACV worden gesynthetiseerd in een zogenaamd FDES-document (fiche met milieu- en gezondheidsgegevens)

 • Zijn functionele eenheid: Namelijk de referentie-eenheid in een ACV. Daardoor kunnen de effecten op een element van de constructie gedurende een typische levensduur (DVT) worden uitgedrukt. De DVT van een product van Plafometal gelijkt op die van een gebouw (50 jaar).                                                                                                                                           Voorbeeld van functionele eenheden: 1 m², 1 kg enz.
 • Haar omvang: Van wieg tot fabriekspoort OF van de wieg tot het graf (de voorkeur van Plafometal)
 • De oorsprong van haar gegevens: Zij kunnen worden verstrekt door de fabrikant - in dat geval zijn ze specifiek voor de oorsprong van haar productgegevens en worden ze verstrekt onder haar verantwoordelijkheid. Zij kunnen ook worden verstrekt door de vakbonden op basis van de gemiddelde gegevens van de fabrikanten van de markt.
  In Frankrijk bedraagt de geldigheidsperiode van een DEP/FDES 5 jaar.

Voordelen van een FDES

Een FDES heeft verschillende voordelen: het is objectief, kwalitatief en kwantitatief, en wordt verstrekt in een gestandaardiseerd formaat.
Een FDES is bestemd als hulpmiddel voor opdrachtgevers, ontwerpers en bouwondernemingen bij:

 1. De keuze van hun materialen
 2. De berekening van de milieueffecten van hun project, rekening houdend met de FDES van elk product dat in dat project wordt gebruikt.
 3. Het verkrijgen van een milieucertificaat van het gebouw, daar met de FDES punten kunnen worden gewonnen afhankelijk van elk referentiekader.

De FDES'en van plafometal

Sinds 2017 beschikken de tegels van de onderneming Plafometal over een door derden gecontroleerde FDES.

 

MILIEUCERTIFICERINGEN

Sommige reglementeringen alsmede een evolutie van de markt naar duurzamere gebouwen hebben tot de ontwikkeling van milieucertificeringen geleid.
Het gebruik van een certificering is niet verplicht.

Het is een vrijwillige stap door de eigenaar van het gebouw met het oog op een gebouw dat meer rekening houdt met het milieu en de gezondheid van zijn bewoners.
Opgelet: die certificeringen hebben alleen betrekking op de gebouwen en niet op de producten.

De meest verspreide certificeringen zijn BREEAM® (Verenigd Koninkrijk), LEED® (VS/Canada), NF HQE™ (Frankrijk), VERDE® (Spanje), CASBEE (Japan), DGNB (Duitsland), Green Star (Australië).
In Frankrijk worden drie certificeringen gebruikt: NF HQE™, BREEAM® en LEED

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een evaluatiesysteem van de milieukwaliteit van de gebouwen ontwikkeld in de Verenigde Staten door de U.S. Green Building Council in 1998.

 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM®) is een referentiekader voor certificering van Britse oorsprong ontwikkeld door Building Research Establishment in 1990.

 

De certificering NF HQE™ (Haute Qualité Environnementale - Hoge Milieukwaliteit) is een milieubeheerssysteem ontwikkeld in Frankrijk in 1997 door de vereniging HQE.
Voor meer details over de bijdrage van Eurocoustic-plafonds aan de verschillende certificeringen LEED®, BREEAM® en NF HQE™, nodigen wij u uit onze "milieubrochure" te raadplegen.

 

HQE-BELEID

De Plafometal-plafonds, die deel uitmaken van de markt van verlaagde plafonds, voldoen aan 11 van de 14 doelstellingen van het HQE-beleid.

HARMONIEUZE RELATIE

Wij benadrukken de vrijheid van vormen die kunnen worden aangepast aan de verplichtingen van projecten en architecturen.

PROCÉDÉS EN PRODUCTEN

Wij bieden 100% oneindig recyclebare producten met bijvoorbeeld 40% gerecycled staal.

BOUWPLAATS MET GERINGE OVERLAST

Onze producten worden volgens afmeting geleverd en versneden voor de integratie van apparatuur, met als resultaat een snelle montage met weinig geluidsoverlast. Bovendien kunnen onze producten netjes worden ontmanteld en gerecycled en hoeven ze niet te worden gestort.

ENERGIEBEHEER

Door de lichtreflectie van de bekledingen kunnen de behoeften aan kunstlicht worden verminderd.

ONDERHOUD

Onze duurzame plafonds en demonteerbare oplossingen maken duurzame toegang tot de apparatuur in het plenum mogelijk dankzij producten als de metalen tegel. Het onderhoud is beperkt tot eenvoudig schoonmaken zonder beperking van de frequentie.

4 SOORTEN COMFORT

 

 • Hygrothermisch comfort: Ons verlaagd plafond in combinatie met geluidsisolatie van het type rotswol vergemakkelijkt de thermische isolatie van het plafond.
 • Akoestisch comfort: Met de akoestische metalen plafonds (geperforeerde en beklede producten) kunnen de gevraagde akoestische vereisten inzake absorptie en laterale demping worden gehaald.
 • Visueel comfort: Door de lichtreflectie van de bekledingen wordt het invallende daglicht verspreid en wordt meer natuurlijk licht toegevoerd.
 • Reukcomfort: Onze materialen zijn reukloos en de oplossingen voor integratie van onze plafonds dragen bij aan de werking van de ventilatieapparatuur.

 

DE GEZONDHEIDS- EN BINNENLUCHTKWALITEIT

De gebruikte bekledingen zijn inert en kunnen de ontwikkeling van bacteriën en schimmels niet bevorderen. Ze zijn gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden.

 

Meer weten