De voordelen en prestaties

AKOESTIEK

Om het metaal akoestische eigenschappen te bezorgen moet het metalen plafond worden geperforeerd om de geluidsgolven door te laten.
Men zou verwachten dat een hoger aantal perforaties, met een grote diameter, voor een betere geluidsabsortie zou zoger. Dit is nochtans niet het geval. De hoeveelheid perforaties heeft immers weinig invloed op de absorptie. De keuze voor meer of minder perforaties is dan ook hoofdzakelijk een esthetische keuze. 

Het plafond, een optimaal oppervlak: Het plafond vormt doorgaans het meest uitgestrekte vrije oppervlak in een ruimte en is ook het meest geschikt voor de akoestische behandeling. Het draagt vooral bij aan de behandeling van nagalm.

We begrijpen dan ook beter waarom zijn capaciteit tot geluidsabsorptie essentieel is bij het streven naar akoestisch comfort. Een goede akoestische sfeer maakt een plaats comfortabeler maar eveneens meer geschikt voor rust, werk en genezing.

 

AKOESTISCH COMFORT

Door het gebruik van een akoestisch metalen plafond kan het akoestisch comfort in een lokaal worden verbeterd. Het plafond draagt tevens bij aan de behandeling van de geluidsisolatie tussen aangrenzende lokalen.

GELUIDSABSORPTIE

De geluidsabsorptie van een verlaagd plafond komt overeen met zijn capaciteit om de gereflecteerde energie te verminderen om mede de nagalmtijd van de geluidsgolven in een lokaal te verkorten.

HET PRINCIPE VAN DE GELUIDSABSORPTIE

Het absorberend vermogen van een plafond wordt geëvalueerd door:

 • de coëfficiënt aSabine berekend in frequentiebanden volgens EN ISO 354.
 • de gewogen absorptiecoëfficiënt aw volgens EN ISO 11654. Het betreft een unieke waarde om eenvoudiger de absorptieprestaties van de ene oplossing met die van de andere te kunnen vergelijken.

Deze coëfficiënten zijn begrepen tussen 0 (geen absorptie) en 1 (totale absorptie).

HET AKOESTISCHMETALEN PLAFOND VAN PLAFOMETAL

Plafometal heeft een volledig metalen plafondaanbod ontwikkeld om aan alle akoestische behoeften tegemoet te komen.

 • Voor meer verstaanbaarheid waarborgt het aanbod ALPHA een absorptie tot 0,85 (klasse B): ideaal in gangpaden.
 • Voor een optimaal akoestisch comfort waarborgt het aanbod ALPHA PLUS een absorptie tot 1

Deze aanbiedingen ALPHA en ALPHA PLUS waarborgen maximale kalmte in kantoren, klaslokalen, ziekenhuizen enz.

LATERALE DEMPING

Laterale demping is het vermogen van het verlaagde plafond om de geluidsoverdracht tussen aangrenzende lokalen met éénzelfde plenum te verminderen (een veelgebruikte bouwwijze bij kantoorgebouwen).

De indexen van laterale demping:

De laterale dempingsprestaties van een plafond worden gemeten in het laboratorium volgens EN ISO 10848-2. Ze worden uitgedrukt in:

 • de genormaliseerde laterale akoestische isolatie-index Dnfw weergegeven in dB
 • de gewogen genormaliseerde akoestische isolatie-index DnTw

Een unieke index Dnfw kan worden berekend en uitgedrukt in dB.

DE PRESTATIES VAN DE AKOESTISCHE METALEN PLAFONDS

De absorptieoplossingen van ons metalen plafond in combinatie met het afsluitdeksel van de metalen tegel aan plenumzijde (type staalplaat of gipsplaat) kunnen onze metalen plafonds hoge laterale dempingsprestaties bezorgen: Dnfw tot 51 dB.

 

BESCHERMING TEGEN BRAND

De Franse brandregelgeving in gebouwen beschrijft maatregelen ter bescherming van de personen. Daardoor kan de interventie van de hulpdiensten worden vergemakkelijkt en beveiligd en kunnen de materiële goederen worden beschermd.

De verplichtingen voor brandpreventie zijn ingedeeld in twee categorieën:

 • Actieve beschermingsmiddelen (waaronder brandmelders en sprinklerinstallaties).
 • Passieve beschermingsmiddelen waaronder het brandgedrag van de bouwmaterialen en de brandwerendheid van de bouwelementen.

ACTIEVE BEZCHERMINGSMAATREGELEN

Voor een perfecte integratie van de brandmelders en de sprinklers voorziet Plafometal uitsparingen af fabriek in de meeste plafonds.

Bij een opengewerkt verlaagd plafond moet volgens de norm voor vaste brandbestrijdingsinrichtingen worden gerekend met een totale open oppervlakte van minstens 70% van het vlakke oppervlak van het plafond.

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de metalen plafondelementen (verlichting en apparatuur niet inbegrepen) voor een open oppervlakte van minstens 80% moeten zorgen. Onze plafondoplossingen Roosters en Verticale Panelen voldoen precies aan die norm mits het gebruik van rasters.

BRANDGEDRAG

Het brandgedrag is een intrinsiek kenmerk van een materiaal en is karakteristiek voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van een brand.

De metalen plafondoplossingen van Plafometal bieden de beste brandwerende prestaties:

 • A1 voor alle niet-gelakte en voorgelakte producten met of zonder vlies
 • A2-s1,d0 voor de nagelakte of beklede producten.

*De meegedeelde waarden kunnen evolueren afhankelijk van de aanvullende tests. De gebruiker dient de geldende waarden na te gaan alvorens het product te gebruiken.

De classificatie van de brandwerende prestaties van de elementen van het verlaagde plafond moet gebeuren volgens diverse Europese bepalingen. Zij zijn beschreven in:

 • de norm "Euroklassen". Deze nieuwigheid is ingevoerd sinds de publicatie van het besluit van 21 november 2002 betreffende het brandgedrag van bouw- en inrichtingsproducten.
 • De productnorm EN 13964 van het verlaagde plafond waarin de testvereisten en -methodes worden beschreven.

De regelgeving inzake brandveiligheid en met de vermelding van de categorieën M, volgens het Franse referentiekader, zullen geleidelijk aan worden bijgewerkt in "Euroklassen".
In afwachting van die updates worden in een omzettingstabel, zoals beschreven in het besluit van 21 november 2002, de aanvaardbare prestatieniveaus vermeld afhankelijk van de in de huidige teksten gevraagde reglementaire eisen.

*De meegedeelde waarden kunnen evolueren afhankelijk van de aanvullende tests. De gebruiker dient de geldende waarden na te gaan alvorens het product te gebruiken.

BRANDWERENDHEID

De brandwerendheid kenmerkt de duur dat de bouwelementen hun functie ondanks een brand kunnen blijven vervullen.
De oplossingen van Plafometal: Wij stellen verschillende metalen plafondoplossingen voor met:

1. Voor Frankrijk

Brandwerendheidsprestaties SF ¼ h en SF ½ h en die voldoen aan de geldende Franse brandregelgeving voor gebruik in gemeenschappelijke ruimtes voor horizontale circulatie in hoge gebouwen, in een aankomsthal.

Voor alle behoeften: Monobac SF (Clip-incassette), PM&SF (zelfdragende tegel) of ORIAL SF (kantelbare courante tegel) op gangpaden. De installatie moet voldoen aan de pv's en uitbreidingen (beschikbaar op verzoek) en aan § 5.6 van Bouwbesluit DTU 58-1, december 2008.

De reglementeringen voor verlaagde plafonds in Frankrijk:
De reglementaire vereisten voor de classificatie volgens brandwerendheid van verlaagde plafonds voor publiek toegankelijke inrichtingen verschillen naargelang ze al dan niet een beschermende functie vervullen van structurele elementen van het gebouw.

Het gebruik van een verlaagd plafond als afscherming van de structuren vereist:

 • een test volgens ENV 13381-1
 • een classificatie van het type REI, volgens de eengemaakte bepalingen op Europees niveau.

Een verlaagd plafond zonder brandveiligheidsfunctie voor structurele elementen moet aan andere vereisten voldoen. Het moet met name voldoen aan de vereisten inzake:

 • mechanische brandwerendheid, m.a.w. geen vallende elementen. Voor deze vereiste, die geldt voor gemeenschappelijke ruimtes voor horizontale circulatie in hoge gebouwen, is een test vereist en een classificatie van het type brandwerendheid (SF).

2. Voor België

De reglementeringen voor verlaagde plafonds in België:
De reglementaire vereisten stellen dat een verlaagd plafond een brandwerendheid van ½ h vereist. Deze voorwaarde geldt voor verlaagde plafonds die moeten voldoen aan de vereisten van mechanische brandwerendheid voor evacuatiewegen, openbare ruimtes en grootkeukens.

Wij bieden metalen plafondoplossingen aan met een brandwerendheid SF ½ h volgens tests uitgevoerd door WarringtonFireGent.
De plaatsing moet in overeenstemming zijn met de classificatie- en testrapporten (beschikbaar op verzoek).

LICHTREFLECTIE

Dankzij hun lichtreflectiewaarden van meer dan 90% in niet-geperforeerde versies en van 85% in geperforeerde versies reflecteren de metalen plafonds van Plafometal het invallende daglicht en dragen ze bij aan de toevoer van natuurlijk licht.

CORROSIEBESCHERMING

De materialen en bekledingen van onze metalen plafonds bieden bij binnengebruik een corrosiebescherming van klasse B.
Naargelang van de gestelde eisen kunnen ze worden uitgevoerd met een bescherming van klasse C of D. Voor plaatsing onder buitenafdaken kunnen onze plafondpanelen worden uitgevoerd met bekledingen met een corrosieweerstand van categorie RC4.

 

Meer weten